องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566
ข้อบัญัติ อบต.สันโค้ง
folder ข้อบัญัติ อบต.สันโค้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้6,759
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)54,419
ทั้งหมด 172,578

info ประกาศต่างๆ
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

image
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
"วันเด็กแห่งชาติ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗"
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
การรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image เอกสารประชาสัมพันธ์/ความรู้ทั่วไป
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ งานประชาสัมพันธ์ อบต.สันโค้ง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนภัยรู้ทันกลโกง" แก็งค์ CALL CENTER ขอบคุณค่ะ
การรับสมัครผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์
"ชีวิตลูกอยู่ในกำมือแม่"
เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ของสัตว์ป่าควบคุม
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอาหาร กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [20 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมแสดงพลังในการปกป้องสถาบัน ถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [18 กุมภาพันธ์ 2567]
งาน “เทศกาลวันดอกคำใต้งาม” ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [18 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมมหัศจรรย์นิเวศน์สามดีเพื่อเด็กปฐมวัย “พื้นที่สร้างสรรค์ชุมชน ๓ ดี” (ลานเล่น ลานเรียนรู้ สู่ภูมิปัญญา) ณ.ลานสร้างสรรค์ ศพด.บ้านสันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [28 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173

คำขวัญ อบต.สันโค้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กปท.อบต.สันโค้ง)
folder โครงการและกิจกรรม
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
folder โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน-ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
info การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันโค้ง
folder หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันโค้ง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง