messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567
ข้อบัญัติ อบต.สันโค้ง
folder ข้อบัญัติ อบต.สันโค้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 73
เดือนนี้3,453
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)76,666
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567


info ประกาศต่างๆ
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

image
วิธีแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
"วันเด็กแห่งชาติ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗"
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image เอกสารประชาสัมพันธ์/ความรู้ทั่วไป
โรงเรียนจำไก่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครายรายเดือน และบุคคล/นิติบุคคล เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ งานประชาสัมพันธ์ อบต.สันโค้ง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนภัยรู้ทันกลโกง" แก็งค์ CALL CENTER ขอบคุณค่ะ
การรับสมัครผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาร หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์
"ชีวิตลูกอยู่ในกำมือแม่"
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๑๐[6 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗[6 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗[3 มิถุนายน 2567]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑[30 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109

คำขวัญ อบต.สันโค้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กปท.อบต.สันโค้ง)
folder โครงการและกิจกรรม
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
folder โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน-ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
info การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันโค้ง
folder หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันโค้ง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง