องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
Sankhong Subdistrict Administative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผ่นประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ อบต.สันโค้ง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผ่นประชาสัมพันธ์งานป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แผ่นประชาสัมพันธ์ภัยยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง