องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ข้อมูลสถิติอันตรายการคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สื่อประกอบการสอนหญิงตั้งครรภ์ เรื่อง การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผ่นพับป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แนวทางโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาระคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แนวทางโครงการสร้างเสริมเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง