องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง นายรัชกร นิลสิงขรณ์ รองนายก อบต.สันโค้ง และ นางปาลิดา ยอดวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สันโค้ง ลงพื้นที่มอบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท) จำนวน ๖,๖๒๒ ซอง ให้แก่ ผอ.รพ.สต.บ้านสันโค้ง ผอ.รพ.สต.บ้านจำไก่ และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เขตบริการของ รพ.สต.บ้านสันโค้ง และ รพ.สต.บ้านจำไก่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน รวม ๒,๒๑๙ ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง