ชื่อเรื่อง : การมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : HUicbyfSun94344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้