ชื่อเรื่อง : แบบฟอร์มการมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุฯ
รายละเอียด : การมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : 42tRLVaSun94923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้