ชื่อเรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์ เรื่่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ใสสะอาด ๒๕๖๖" ฯ
รายละเอียด : ประกาศเจตนารมณ์ เรื่่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัิหน้าที่ (No Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : HH69fZ5Tue75328.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้