ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง