องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนธันวาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนตุลาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนกันยายน 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนเมษายน 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนมีนาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนมกราคม 2566
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๙ ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนธันวาคม 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 76 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 77 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 78 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 75 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 63 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ปีที่ 10 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 60 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนตุลาคม 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
find_in_page ปีที่ 1 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนกันยายน 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 38 ประจำเดือน กันยายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 37 ประจำเดือน กันยายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน กันยายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน กันยายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน กันยายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง