องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ(ดอกเข็ม)หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
photo ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง_000175 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยปางช้างตอนบน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายเลื่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำผักหนามหมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำค่า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยป่าหอบ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายห้วยจำห้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
photo ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายห้วยจำเชี้ย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
photo ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่องสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527)ห้วยป่าเปาตอนล่าง หมู่ที่ 4 บ้านจำไก่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่องสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527)ห้วยกิ่วหลวง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่องสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527)ห้วยป่าเปาตอนบน หมู่ที่ 4 บ้านจำไก่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง