messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
image เอกสารประชาสัมพันธ์/ความรู้ทั่วไป
โรงเรียนจำไก่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครายรายเดือน และบุคคล/นิติบุคคล เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗[1 พฤษภาคม 2567]
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ งานประชาสัมพันธ์ อบต.สันโค้ง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนภัยรู้ทันกลโกง" แก็งค์ CALL CENTER ขอบคุณค่ะ[24 พฤศจิกายน 2566]
การรับสมัครผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง[16 พฤศจิกายน 2566]
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาร หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ[10 ตุลาคม 2566]
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร[8 กันยายน 2566]
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖[4 กันยายน 2566]
การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์[22 สิงหาคม 2566]
"ชีวิตลูกอยู่ในกำมือแม่"[14 มิถุนายน 2566]
เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน[10 มิถุนายน 2566]
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ของสัตว์ป่าควบคุม[5 มิถุนายน 2566]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 29 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง