องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
Sankhong Subdistrict Administative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
image เอกสารประชาสัมพันธ์/ความรู้ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะถูกวิธี [30 มิถุนายน 2565]
การระงับและป้องกันอัคคีภัย ภัยแล้ง [30 มิถุนายน 2565]
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง [30 มิถุนายน 2565]
โรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)ภัยร้ายใกล้ตัว [24 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ ลดใช้พลังงาน [15 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ ยาเสพติด [10 มิถุนายน 2565]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง