องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [1 กุมภาพันธ์ 2566]
วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [28 มกราคม 2566]
วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [28 มกราคม 2566]
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [27 มกราคม 2566]
วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [27 มกราคม 2566]
วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [26 มกราคม 2566]
วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [25 มกราคม 2566]
วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ [18 มกราคม 2566]
วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ [18 มกราคม 2566]
วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [15 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 140 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง