messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567
ข้อบัญัติ อบต.สันโค้ง
folder ข้อบัญัติ อบต.สันโค้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 97
เดือนนี้3,453
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)76,666
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567info ประกาศต่างๆ
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

image
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
"วันเด็กแห่งชาติ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗"
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
การรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image เอกสารประชาสัมพันธ์/ความรู้ทั่วไป
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ งานประชาสัมพันธ์ อบต.สันโค้ง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนภัยรู้ทันกลโกง" แก็งค์ CALL CENTER ขอบคุณค่ะ
การรับสมัครผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์
"ชีวิตลูกอยู่ในกำมือแม่"
เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ของสัตว์ป่าควบคุม
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา พื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [20 มีนาคม 2567]
กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ [19 มีนาคม 2567]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “ UP EMPOWERMENT FOR SOCIETAL WELL BEING (สังคมอยู่ดีมีสุข) “[16 มีนาคม 2567]
การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด อบต.สันโค้ง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗[15 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180

คำขวัญ อบต.สันโค้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กปท.อบต.สันโค้ง)
folder โครงการและกิจกรรม
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
folder โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน-ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
info การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันโค้ง
folder หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันโค้ง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง