องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง