messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในประเภท งบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ที่จะมีการดําเนินการในปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบ ผด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบ ผด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบ ผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
แบบรายงานแผนปฏบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง