messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองช่าง
นางสาวพุธวรรณ สะสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-3067446
ว่าง
นายช่างโยธา
นางปุณิกา อดิศัยสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสันต์ สมจิตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุธี เจริญสิน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีรยุทธ มะโนแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง