messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายพินิจ สุวรรณไตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 062-3089446
ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 098-7496124
นายรัชกร นิลสิงขรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 089-5542015
นางสาวจินตนา ยาสมุทร
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 093-2435968

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง