messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ร่างข้อบัญญัติ อบต.สันโค้ง เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง