องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder ประกาศองค์การบริหารฯ
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง นโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ(ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนและการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การการบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การการบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลสันโค้ง เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
photo ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
photo ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
photo ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo ประกาศ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
photo ประกาศ อบต.สันโค้ง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
photo ประการผลการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo ประกาศฯ เรื่อง กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง