องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านทุจริตและประพฤติไม่ชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง