messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ



ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder โครงการและกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ครู และคณะกรรมการบริหารศูนย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง (อบรมศึกษาดูงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี ณ วัดใหม่ราษฏร์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
โครงการหนูน้อยร่วมใจสวมใส่หมวกนิรภัย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
แผนพัฒนาการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง