องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานกาารับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง