องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คู่มือและทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
find_in_page คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง และประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง