messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
info โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมที่ 1 “สมุนไพรท้องถิ่นเรา”

กิจกรรมที่ 2 “ปลูกปักรักษ์สมุนไพร”

กิจกรรมที่ 3 “สวนสมุนไพรท้องถิ่น ทรงคุณค่า ”

กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ”

รูปภาพ


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง